Aktuality /

Organizujeme tréning na tému sociálneho podnikania

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. v spolupráci s tímom slovenských expertov organizuje posledný februárový týždeň tréning na zlepšenie konzultačných vlastností v rámci témy sociálneho podnikania s cieľom zvýšiť motiváciu potenciálnych zakladateľov sociálnych podnikov.

Tréning sa bude konať v priestoroch Košického samosprávneho kraja a zaškolení budú projektoví partneri, a to zástupcovia z agentúr regionálneho rozvoja z Maďarska, Poľska a Slovenska a zástupcovia Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
 
Prvý deň tréningu, 25.2.2019, predstaví manažérka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky Karolína Bortáková poznatky týkajúce sa sociálneho podnikania a výhody vyplývajúce zo sociálne mieneného podnikania.
 
Druhý deň bude venovaný spôsobom motivácie potenciálnych zakladateľov sociálnych podnikov a zlepšovaniu konzultačných zručností v danej téme opäť pod vedením Karolíny Bortákovej. V druhej polovici dňa je naplánovaná návšteva kaviarne S3 Caffé, ktorá funguje pod občianskym združením Barlička kde nám jeho predstaviteľ prispeje svojou praktickou prednáškou k téme dňa.
 
Tretí deň sa bude diskutovať o inovatívnych prístupoch k tréningovým procesom, konkrétne o pripravovanej hre o založení a udržiavaní svojho sociálneho podniku v podobe mobilnej aplikácie, o príručke ako si založiť sociálny podnik. O inovatívnych metódach tréningových procesov odznie prezentácia Silvie Szabóovej z občianskeho združenia SOSNA.
 
Témou posledného dňa, o ktorej príde porozprávať  Štefan Szabó z občianskeho združenia SOSNA, bude zapojenie verejnosti, aktívni obyvatelia a princípy ich zapojenia.