O nás / Poslanie / Správna a dozorná rada / Náš tím / služby / 10. výročie /

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vymenovalo členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.


 

1. Ing. Štefan Bašták

2. Ing. Ondrej Bernát

3. Mgr. Jana Mondiková

4. Ing. Kamil Műnnich, PhD.

5. Michal Rečka

6. Daniel Rusnák

7. Ing. István Zachariaš

 


Dozorná rada


 

JUDr. Jozef Konkoly - predseda,

MVDr. Boleslav Lešo,PhD.,

Ing. Pavol Bečarik