projekt ZIP / O projekte / Úvodná konferencia / aktivity /

Projekt ZIP - Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia


Cieľom projektu je na základe spolupráce slovenských a ukrajinských odborníkov v plánovaní a z príbuzných odborov, vypracovať a aplikovať metodiku začleňovania globálnych hrozieb s významnými lokálnymi vplyvmi do spoločného slovensko-ukrajinského cezhraničného plánovacieho procesu.


Primárnym cieľovým územím projektu sú:

Zdôvodnenie potreby projektu

 


Bloky aktivít projektu


Hlavné projektové výstupy

Partneri projektu


Trvanie projektu
október 2015 - apríl 2017

Projekt ZIP je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR Slovenskej republiky
www.eeagrants.sk; Číslo Projektu: CBC01010; Číslo programu: SK08
Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
pdf  skladačka o projekte