projekt ZIP / O projekte / Úvodná konferencia / aktivity /

Úvodná konferencia

Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia,

sa uskutočnila 9. marca 2016 (streda) o 8:30 hod. v priestoroch Tabačky Kulturfabrik (kino Tabačka) Gorkého 2, Košice

Konferencia bola určená všetkým tým, ktorí sa:
- aktívne podieľajú na plánovaní rozvoja územia na Východnom Slovensku a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny (územní plánovači, plánovači hospodársko-sociálneho rozvoja a aj plánovači rozvoja sektorov),
- chcú zapojiť do zlepšenia spolupráce Slovenska a Ukrajiny, najmä Východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti.

Program konferencie:

08:00    Registrácia účastníkov
08:30     Otvorenie (Jaroslav Tešliar, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice)
09:00     Filozofia projektu ZIP (Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút, Košice)
09:30    Globálne ohrozenia a ich vplyv na rozvoj na lokálnej a regionálnej úrovni (Oto Hudec, Technická univerzita, Košice)
10:00    Coffee break
10:30    Plánovanie na lokálnej úrovni vo svetle globálnych ohrození – nórske skúsenosti (Jørn Holm-Hansen/Sigrid Skålnes, Nórsky inštitút urbánneho a regionálneho výskumu, Oslo)
11:30    Diskusia
12:30    Obed
13:30    Súčasné plánovacie procesy na regionálnej a miestnej úrovni na Ukrajine a na Slovensku (Mykola Pihuliak, Zakarpatská oblastná štátna administratíva, Užhorod a Martin Jerguš, Mesto Košice)
14:30    Pozdrav z Kirkenes – krátka prezentácia o aktivitách samosprávy Sør-Varanger  v oblasti cezhraničnej spolupráci (Liza Stepanova, Sør-Varager Municipality)
15:00    Stratégia rozvoja slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce do roku 2020 – výzvy pre implementáciu (Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov)
15:30     Skúsenosti s realizáciou cezhraničnej spolupráce Nórsko – Rusko (Jørn Holm-Hansen/Sigrid Skålnes, Nórsky inštitút urbánneho a regionálneho výskumu, Oslo)
16:30    Doterajšie skúsenosti cezhraničnej spolupráce Slovensko – Ukrajina (Valeriy Hrishchenko, Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce Transcarpathia Zakarpatskej oblastnej rady, Užhorod)
17:00    Diskusia
17:30    Záver
 
Projekt ZIP je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR Slovenskej republiky
www.eeagrants.sk; Číslo Projektu: CBC01010; Číslo programu: SK08
Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

 
pptx  Yashina

pptx  Skålnes

pdf  Stepanova

ppt  Jerguš

pdf  Pihuliak

pptx  Holm-Hansen

pptx  Hudec

pptx  Steiner